آموزش باغبانی

راهنمای کاشت و پرورش ریواس

معرفی گیاه ریواس

ریواس گیاهی است در فصل سرد و گیاهی چند ساله است که در برابر سرمای شدید زمستان و خشکسالی تابستان مقاوم است. پس از یک فصل رشد ، یقه به خواب می رود (خواب). برای شکستن خواب جوانه ها و تحریک رشد گیاه ، دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد و برای دستیابی به رشد رویشی مناسب ، دمای تابستان کمتر از 21 درجه سانتیگراد لازم است ، بنابراین این گیاه در مناطق سردسیر و در کوهستان رشد می کند و نمی تواند در مناطق گرمسیری به خوبی رشد کند ، اگرچه موارد استثنایی نیز وجود دارد.
در چنین مناطقی ریواس به عنوان سبزی سالانه کاشته می شود ، در حالی که در مناطق مطلوب تر برای رشد گیاه 8 تا 15 سال در زمین ، در مناطق نامساعد ، تولید کافی نیست و دمبرگ های باریک و بی رنگی تشکیل می شود. خواهد آورد این گیاه در روزهای گرم خیلی زود پژمرده می شود. با افزایش دما ، رشد قسمتهای هوایی کاهش یافته و رشد آنها تحت تأثیر دما قرار می گیرد و حتی اگر دمای محیط بیش از حد زیاد شود ، حالت خاموش ظاهر می شود. وقتی در پایان تابستان دمای محیط کاهش می یابد ، گیاه رشد رویشی خود را از سر می گیرد.

روش کاشت ریواس

ریواس یک سبزیجات فصلی خنک است و در دمای پایین مقاومت می کند. برگها در دماهای پایین صورتی یا قرمز و در دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد سبز تیره هستند ، گیاه ریواس در مناطق بارانی عملکرد بیشتری دارد. در خاکهای سبک و حاصلخیز بهتر رشد می کند. خاک ریواس به مقدار زیادی پتاسیم نیاز دارد.
در ایران ، ریواس در مناطق کوهستانی و برخی دشت های خشک و به صورت خود به خود رشد می کند ، اما در برخی از مناطق زیر کشت آن می رود ، اما در برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در شرایط کنترل شده کاشت می شود و رقم انواع مختلف ریواس از تولید کنندگان در دسترس است. در منطقه نیشابور کوهنوردان. آنها ریواس می کارند که قسمت قابل برداشت آن از یقه ریزومهای گوشتی و جوانه های سطحی آن نشات می گیرد و همان گلبرگهای سفید و گیاه است.

نوع خاک مورد نیاز برای رشد گیاه ریواس

ریواس بسیاری از خاک ها را تحمل می کند و در برابر بیشتر خاک ها مقاوم است ، اما در خاک های حاصلخیز و زهکشی شده با مواد آلی ، بهترین رشد را دارد. یک سطح بدون زنگ برای کشت ریواس ضروری است. زیرا هیچ علف کش برای استفاده با ریواس ثبت نشده است.
مناطق کوچک علفهای هرز چند ساله می توانند به سرعت رشد کنند. برای جلوگیری از این مسئله باید همه علف های هرز چند ساله را یک سال قبل از کاشت حذف کرد. کیفیت محصول برداشت شده این مربوط به میزان کود و محافظت و نگهداری گیاه است. مقدار کود مصرفی بر اساس آزمایش خاک برای مناطق مختلف تعیین می شود. کودهای دامی منبع ارزشمندی از هوموس است که به حفظ رطوبت و ثبات خاک کمک می کند و در عین حال مواد مغذی گیاه را با گذشت زمان تأمین می کند.
مزارع باید در بهار کاشته شوند و پس از برش ، حفاری دستی نیز ممکن است لازم باشد. ریواس نسبت به حشرات و بیماری ها مقاوم است.

اصلاح خاک برای کاشت ریواس

ریواس نسبتاً به اسیدیته ی خاک مقاوم است ولی، در خاک نسبتا اسیدی بهتر عمل می کند. ریواس به کود شیمیایی واکنش خوبی نشان می دهد. کیفیت محصول برداشت شده، تا حد زیادی به مراقبت و کوددهی دارد. کشت تجاری نیازمند حدود 1500 پوند هز 10 10 اختصاص بدهند که بصورت -10- کاشت می باشد. باغبانان باید هر بهار، برای هر گیاه، یک خانگی، فنجان کود شیمیایی 10 مدور، دور هر گیاه، زمانی که رشد شروع شد، بکار برده شوند. هر ساله، هر چند دفعه که لازم شد

علف های هرز را از بین ببرید، کوددهی نمائید وبه صورت سطحی کشت شود. از کود تازه نباید استفاده شود زیرا موجب سوخته شدن ریواس های ترد و نازک می شود.

کاشت ریواس

نحوه تکثیر ریواس

این گیاه توسط دو روش غیر جنسی و بذر تکثیر می شود ولی چون گیاهان حاصل از بذر کاملاً متفاوت از گیاهان والدینی می باشند در واقع استفاده از گیاهانی که از جوان ههای روی ریزوم حاصل می شوند، روش اصلی تکثیر آن می باشد که این گیاهان در اطراف گیاه اصلی قرار دارند. در اوایل بهار گیاهان جدا شده از گیاه مادری به صورت شیاری کشت می شود. فاصله 60 سانتیمتر است.

کاشت ریواس و فاصله گذاری

ریشه های ریواس را در اوایل بهار بکارید. کشت بذر توصیه نمی شود چون خیلی طول می کشد تا گیاه استقرار یابد، و جوانه؛ رنگ و اندازه ی واقعی خود را نخواهد داشت . ریشه های ریواس را در فواصل 24 تا 28 اینچی؛ به طور مجزا؛در ردیف های 3 تا 4 پایی مجزا به جهت کشت تجاری قرار دهید. این فواصل در ردیف ها ؛ می توانند تا 36 اینچ؛ برای گیاهان و ردیف های مربوط به باغهای کوچکتر ( غیر تجاری ) کاهش یابند خیلی کمتر از این؛ به طور خیلی جدی باعث کاهش محصول و افزایش احتمال گسترش بیماری می شود. . گودال باید برای طوقه؛ خیلی بزرگ حفر شود، و با کود آلی همراه باشد

فورسینگ ریواس در زمستان

الف) : فورسینگ کردن ریواس در درون خانه

ریواس ها می توانند در تمام طول سال پرورش یابند .در طی زمستان و بهار زود رس شما می توانید ساقه های حساس ریواس را با استفاده از عمل فورسینگ در خارج از فصل رویش نیز پرورش دهید. عمل فورسینگ با افزایش قطر ریشه ها موفقیت بیشتری می یابد

ب)فورسینگ کردن ریواس ( مرحله به مر حله ):

1) ما با یک ریزوم کوچک ریواس شروع می کنیم . در آن صورت؛ این قطعه کوچکی از یک گیاه استقرار یافته است . پس ما بخشی از ریزوم یا ریشه گیاه را برش می دهیم. این ریزوم در یک گلدانی با خاک برگ پوشش داده می شود تا 3 هفته قرار می گیرد .ریواس از محل گره ها رشد انجام گیرد . سپس این ریزوم کاشته شده در فضای آزاد خنک به مدت 4 باید در دمای زیر صفر نگداری شود. گیاه ریواسی که بعد از 2 هفته مشاهده می شود و در فضای بسته آماده عمل فورسینگ می شود.

2) در ابتدای کار ریواس به آرامی رشد خواهد کرد در حالی که در این مرحله ریشه های جدیدی بوجود می آیند . این گیاهان همان گیاهان مرحله قبل هستند اما 6 هفته دیرتر ، ( یعنی بعد از حدود 8 هفته آماده فورسینگ می شوند.) به وجود می آیند.

3) بعد از گذشت 8 هفته ، رشد ریواس سریعتر می شود . از این گیاهان بیش از 3 شاخه رشد میکند که طولشان به 22 اینچ می رسد . شما باید همه این ساقه ها را برداشت کرده و توسط گلدان به فضای آزاد انتقال دهید تا برای زمستان باقی بمانند. این گیاهان می توانند در باغ کاشته شوند تا در بهار سال بعد دوباره رشد کنند.

rivas

تکثیر ریواس از طریق بذر

گیاهان ریواس ممکن است از طریق بذر نیز بوجود آیند . این گیاهان بوجود آمده از طریق بذر ، بعد از حدود 2 سال آماده برداشت میشوند. کاشت در آب وهوای مناسب می تواند در یک فصل رویشی نتایج رضایت بخشی را حاصل گرداند. همچنین ازدیاد از طریق بذر توصیه نمی شود چون نشاهای ریواس صفات گیاهان مادری را کسب نمی کنند. بهترین راه ازدیاد ریواس، کاشت قطعات بدست آمده از شکستن طوقه گیاه می باشد.

پرورش ریواس از طریق بذر ( مرحله به مرحله ) :

بذور ریواس اغلب در پارچه های کاغذی مانند پیچیده می شوند. این بذور قبل از این که کاشته شوند باید در داخل آب قرار گیرد. کاشت این بذور در آمیخته های خاکی مناسب انجام می شود. بذرهای ریواس به صورت تجاری در آمیخته های متداول و به صورت 2 بذر در هر گلدان کاشته می شوند . این بذور به خاطر آسان بودن عمل انتقال در گلدان های حاوی پیت کاشته می شوند و سپس در جلوی یک پنجره آفتابگیر قرار داده می شوند.

اگر دمای هوا کمتر از 70 درجه فارنهایت باشد ، کابل های گرمایی می توانند سرعت جوانه زنی راتسریع بخشند. بذور ریواس سریعاً جوانه می زنند و بعد از 10 روز از زمان کاشت ، نشاهای کوچکی ظاهر میشوند . در این هنگام به غیر از یک نشاء بقیه نشاء ها را حذف می کنیم . اگربخواهید که ریواس ها به صورت چند ساله رشد کنند باید بذور ، زودتر یعنی در پاییز سال قبل کاشته شوند. بنابراین این گیاهان درفضای آزاد ، زودتر از آوریل نیز می توانند کاشته شوند. چناچه آب و هوا در شب شوند. نشاءهای ریواس به فضای آزاد انتقال می یابند .

ما می توانیم F در روز و نزدیک 32 F گرم تر شوند ( یعنی 45 آنها را در آمیخته ای با 50 % خاک باغچه بکاریم . نشاء ها باید ازنور مستقیم آفتاب محافظت شوند. عمل مقاوم سازی باید روی نشاء ها انجام گیرد تا به تدریج بتوانند در معرض نور آفتاب قرار گیرند. ما این عمل را با سایبان های کوچک کاغذی انجام می دهیم . این عمل حدود یک هفته ، یعنی تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ شوند ادامه می یابد . این گیاهان ، همان بذوری هستند که 60 روز پیش کاشته شده بودند این نشاء ها سرانجام به گیاهان کامل ریواس تبدیل می شوند .

شرایط آب و هوایی برای رشد ریواس

ریواس از سبزیهای فصل خنک است و دماهای پائین را تحمل می کند. برگها در دمای پائین صورتی و یا قرمز و در دماها ی بالا بیش از 30 درجه سانتیگراد سبز تیره می باشد. ریواس در مناطق پر باران عملکرد بیشتری را دارد. در خاکهای سبک و حاصلخیز بهتر رشد می کند. خاک ریواس نیاز به پتاسیم زیادی دارد .

مراقبتهای زمان داشت ریواس

ریواس به حفاظت خوب و آبیاری واکنش نشان میدهد. حذف ساقههای گل دهنده ضروری به نظر می رسد. در طی اولین سال کاشت نباید اقدام به برداشت محصول نمود چون مواد غذایی ساخته شده توسط برگ برای تغذیه ی ریشه و در سال آینده ضروری است. ریواس برای رشد مناسب به نورکافی نیازمند است، اما برای تهیه ی محصول بایستی از رسیدن نور به دمبرگ گیاه جلوگیری کرد. این کار به رو شهای مختلفی انجام میشود.

در بعضی مناطق پرورش ریواس؛ با گسترانیدن پلاستیک های سیاه بر روی بوته ها از برخورد نور به گیاه جلوگیری م یشود اما خاکدهی پای بوته ها قبل از آغاز رشد یا در اولین مراحل رشد گیاه متداول تر است. معمولا در اواخر زمستان و یا اوایل بهار، اقدام به خاک دهی پای بوته ها می نمایند. ساقه های گل دهنده در زمان بلوغ طبیعی گیاه ظاهر می شوند. گل دهی باعث می شود تا مواد ذخیره ای موجود در برگ ها و سایر اندا مهای گیاه به ساق ههای گل دهنده منتقل گردد در حالی که برای پرورش مناسب ریواس، بایستی این مواد در ریش هها ذخیره شوند تا صرف رشد مجدد در سال آینده گردد. بنابراین ضروری است تا در طی دور هی رشد نسبت به حذف آنها اقدام شود.

اگر علف های هرز توسط ادوات مکانیکی حذف می گردند باید عمق کاشت ریزوم را در نظر گرفت و از ایجاد صدمه به آن اجتناب نمود. کود دهی :کود دهی در طی فصل رشد صورت می گیرد. حذف گلها:حذف غنچه و گل به محض ظهور ساقه گل دهنده صورت م یگیرد و اینکار باعث می شود که در سالهای بعد رشد رویشی و دمبرگها با شدت بیشتری ادامه یابد چون گلدهی و تولید بذر ، گیاه را ضعیف می سازد .

گیاه ریواس

آفات و بیماریهای ریواس

  • زنگ ریواس
  • کرم ریشه ریواس
  • بیماریهای ویروسی که توسط ریزوم منتقل می شوند .

برداشت ریواس

پس از خاکدهی بر روی بوت ههای ریواس؛ گیاه با استفاده از ذخیره ی غذایی موجود در اندام زیرزمینی رشد می کند. به دلیل دریافت نکردن نور؛دمبرگ ها طویل شده و ضمنا به رنگ سفید یا سفید مایل به زرد در می آیند. در زمان برداشت؛ با کمک چاقوی مخصوص؛ریواس را از روی یقه بریده و بلافاصله به بازار عرضه می کنند.

در مناطق پرورش ریواس؛ پس از پایان فصل برداشت؛ با مراجعه به رویشگاه ها بوته هایی را که در سال قبل مورد بهره برداری قرار نگرفته اند را شناسایی و اگر از رشد کافی برخوردار باشند با گذاشتن سنگ بر روی برگهای آن؛ بوته را علامت گذاری می کنند تا در سال های آینده برای برداشت محصول؛ خاک دهی گردد.

سرمازده شدن گیاه ریواس موجب تشکیل کریستال های اسید اگزالیک در برگ ها و سپس حرکت آنها به دمبرگ می شود، بنابراین مصرف غذایی ریواس سرمازده احتمال بروز برخی مشکلات ناشی از مسمومیت های اگزالیکی را افزایش می دهد . بنابراین بهتر است که از مصرف ریواس سرمازده خودداری شود. برداشت ریواس از سال دوم کشت شروع می شود. علامت رسیدن محصول با بزرگ شدن پهنک برگ همراه است . ریواس برای مصرف تازه؛ هر هفته برداشت می شود.

پرورش ریواس

روش سنتی بهره برداری از ریواس

بهره برداری ریواس معمولاً کاری سخت واز ابتدا تا انتهای آن یکسال طول م یکشد. جهت سهولت کار و تولید بیشتر معمولاً بهره برداری توسط گروههای 3 و 4 نفره انجام م یشود هر گروه دارای 3 تا 4 منطقه مشخص است وبا تناوب سه ساله یعنی هر سال در یک منطقه بهره برداری انجام می شود.که با توجه به بررسی انجام شده مراحل پرورش و بهره برداری سنتی آن در منطقه کوهسرخ به شرح ذیل می باشد.

1- انتخاب رویشگاه و نشانه گذاری: در مرحله اول بهره برداران محلی با توجه به تجربیات وشناخت خود از منطقه, رویشگاههای با تراکم مناسب و ریواس خوش طعم یا شیرین را انتخاب م یکنند. بعد در رویشگاههای انتخاب شده با قرار دادن سنگ بر روی برگ ریواسهای قوی و محصول ده, محل بوته ها را برای بهره برداری سال بعد علامتگذاری می کنند.این کار معمولاًدر اردیبهشت وخرداد انجام می شود.

2- خاک ریزی: در این مرحله که زمان آن بهمن واسفند یا فروردین سال جدیداست بهره برداران با توجه به بقایای برگ بوته های نشانه گذاری شده قبلی با استفاده از کلنگ خاک اطراف بوته را کنده و با اطمینان از زنده بودن گیاه با قرار دادن چند ردیف سنگ در اطراف جوانه گیاه تنورچه ای به شعاع 30 تا 40 سانتیمتر وارتفاع 40 تا 50 سانتیمترایجاد کرده و داخل آن را از ماسه یا خاک نرم موجود پر م یکنند.

3- قطع وبهره برداری: ریواس جهت رسیدن به نور از داخل ماسه وخاک ریخته شده عبور کرده و به همین دلیل دمبرگ گیاه طویل می گردد. موقع بهره برداری و قطع ریواس زمانی است که قسمتی از برگ ریواس از داخل خاک نمایان شود در این زمان بایستی هر چه سریعتر ریواس قطع گردد زیرا رشد برگ از کیفیت آن میکاهد. جهت قطع ریواس معمولاً سنگ چین را از یک طرف خراب کرده و از بالای گره ریشه آن را قطع می کنند، به طوری که به ریشه گیاه لطم های وارد نشود. به دلیل پرورش ریواس در مناطق کوهستانی مرتفع ریواس جمع آوری شده به وسیله کیس ههای گونی و الاغ به محل جاده منتقل و از آنجا به مراکز فروش(صبح زود) حمل می شود. قطع وجمع آوری ریواس معمولاً از اردیبهشت شروع وبسته به شرایط آب وهوایی تا اواخر خرداد طول می کشد.

در این بررسی مشخص شد که روش مرسوم بهره برداری از ریواس بدون آسیب برای ریواس نیست، ولی با رعایت نکات زیر عوارض منفی آن کاهش م ییابد. بهره برداری مستمر آن می تواند به عنوان یکی از راههای ایجاد اشتغال و درآمد در جهت توسعه پایدار منطقه مد نظر قرار گیرد.

4- بهره برداری بایستی با دوره تناوب چند ساله صورت گیرد تا گیاهان مورد بهره برداری بتوانند دوباره تقویت شوند و به حالت معمولی خود بر گردند. 2- در هنگام قطع دمبرگ یا همان ریواس بایستی این عمل از بالای بند رویش جوانه انجام شود، به طوری که به ریشه گیاه آسیبی وارد نگردد. 3- جهت جلوگیری از تخریب بایستی این نکات به افراد تازه وارد منتقل شود و بنابراین این امر نظارت وکنترل افراد با تجربه و کارشناسان منابع طبیعی را می طلبد.

میزان محصول ریواس

یک محصول تجاری خوب، 15 تن، و یک محصول استثنائی، حدود 18 تن می باشد. واریته های قرمز، معمولاً حدود 50 % گونه های سبز محصول می دهند؛ به هر حال، اگر محصول دوبار در یک سال برداشت شود، کل محصولات حدود 50 % افزایش خواهد یافت. ریواس نمی تواند به طور خیلی موفق، در نواحی جنوبی ایالات متحده کشت شود.

separator line

بیشتر بخوانید:

گل تکمه ای | راهنمای نگهداری و پرورش گل زینتی تکمه

راهنمای کامل کاشت و تکثیر گل شاه پسند

روش کاشت و پرورش گل رعنا

separator line

همچنین میتوانید برای خرید نهال به سایت باغ نت مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *